22. ULUSLARARASI İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

2021 2. ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ ÇAĞDAŞ DANS YARIŞMASI KRİTERLERİ

Çağdaş Dans, günümüz beden-hareket-dans anlayışını, bireysel yaratıcılık yaklaşımlarını, özgün düşünce, yaratıcı hareket ve koreografi üretimini bireysel virtüöziteyle birleştirerek yansıtan dans türüdür.

21. yüzyıl, çağdaş dans sanatı (contemporary dance) yaklaşımları, metod ve önergelerini içeren koreografiler yarışmada geçerlidir.

‘Bırakma /Release Tekniği, Yer Tekniği / Floor Work, Bartenieff Hareket Prensipleri, Laban Hareket Analizi, çeşitli doğaçlama metodları gibi somatik ve yaratıcı hareket teknikleri ile bedenin eğitimi söz konusudur. Koreografi de mekan kullanımı, zaman, kuvvet, hareket dinamikleri kullanımlarının bedenle olan ilişkisi ön plandadır. Koreografiler de sanatsal bütünlük, kavramsal yaklaşımla oluşturulabildiği gibi, soyut çerçevede de üretilebilir. Koreografilerde disiplinler arası tasarım yer alabilir. Tiyatral ögelerin koreografi içerisinde çağdaş yorumlamalarına da izin verilir.’

1. Katılımcılar 3 dakika (en fazla +30 saniye) süre solo koreografisini sunmalıdır.

2. Tüm performanslar uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

3. Değerlendirme Kriterleri:

4. Jüriden 100 üzerinden 60 puan alan yarışmacılar final ve derecelendirme için değerlendirilir.

A) Dansçılık Kriteri: 40

(Dansçılık Kalitesi ve yorumculuğu)

Bedensel virtüözite’nin gösterilmesi. Çağdaş Dans anlayışına odaklanılan bedensel teknik kullanım. Dansçının; beden koordinasyonu, hareketleri yorumlama, yaratıcı hareket önergesi ve yorumculuğu. Koreografiyi icra etme yeteneği.

B) Koreografi kriteri: 30

Yenilikçi, yaratıcı koreografi yaklaşımı. Koreografide mekan kullanımı, hareket kalitelerinin, hareket dinamiklerinin tasarımı, koreografik bütünlük. Ses-ışık kostüm ve benzeri kullanılan yaratıcı öğelerin eserle olan ilişkisi ve bütünlüğü.

C) Genel izlenim: 30

ÖDÜLLERİMİZ

Birincilik ödülü: 2.000 USD

İkincilik ödülü: 1.500 USD

Üçüncülük ödülü: 1.000 USD

Yukarıda belirtilen kategorilerde birden fazla kazanan varsa, ödül kazananlar arasında paylaşılacaktır.

Not: Yarışma 28-29 Temmuz 2021 tarihlerinde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek, 31 Temmuz 2021 Tarihinde Festival Ana Sahnede Ödül Töreni yapılacaktır.

Tüm katılımcıların konaklamaları festival komitesi tarafından festival süresince karşılanacaktır.

22nd INTERNATIONAL ISTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE CULTURE AND ART FESTIVAL 2021

2nd INTERNATIONAL GOLDENBRIDGE CONTEMPORARY DANCE CONTEST CRITERIA

Contemporary Dance is a dance genre that reflects today's body-movement-dance approach through combining individual creativity approaches, authentic ideas, creative movement, creative choreography production, and individual virtuosity.

21st century, contemporary dance art (contemporary dance) approaches and methods and proposals, including choreographies, are valid in the contest.

Training of the body with somatic and creative movement techniques such as Release / Release Technique, Ground Technique / Floor Work, Bartenieff Motion Principles, Laban Motion Analysis, various improvisation methods. In choreography, the relationship between space, time, force, and movement dynamics to the body is at the forefront. Choreographies can be created with artistic integrity, conceptual approach, or produced in an abstract frame. The interdisciplinary design may take place in choreographies. A contemporary interpretation of theatrical elements in choreography is also allowed.

1. Participants should prepare and perform a solo choreography for 3 minutes (+ 30 seconds maximum).

2. All performances will be judged by an international jury.

3. Evaluation Criteria:

4. Competitors who get 60 out of 100 points from the jury, separately,

are evaluated for the final and the rating.

A) Dancing Criteria: 40

(Dancing Quality and Interpretation)

Demonstration of physical virtuosity. Bodily technical use with a focus on Contemporary Dance. Dancers; body coordination, interpretation of movements, creative motion proposition, and interpretation. Ability to perform choreography.

B) Choreography Criteria: 30

Innovative, creative choreography approach. Space use in choreography, design of motion qualities, dynamics of motion, choreographic integrity, the relationship and integrity of creative items used in sound-light costumes, and the like with the work.

C) Overall impression: 30

AWARDS

First prize: 2.000 USD

Second prize: 1.500 USD

Third prize: 1.000 USD

If there are multiple winners in the categories above, the prize will be shared among the winners.

P.S: The contest will be held on 28-29 July 2021 at Büyükçekmece Atatürk Culture Center, and the award ceremony will be held on 31 July 2021 at the Festival main stage.

The festival committee will provide accommodation for all participants during the festival.